Friday, May 1, 2009

Ajd da pogadjamo ko je ovo?

6 comments:

Mimi Cortazar said...

John Constantine

fab said...

BRAVO maestro!!!

zoran said...

Veliki Blek ... nije, znam ko je velika nada Vekovnika :-)

Škrky said...

Ovog drugog iza prvi put vidim :)

PEKA said...

Dalji rodjak mog Constanina :)

Sreta said...

Maza bez repa i sa plavom kosom:-)
Zezam se, super crtez:-)