Sunday, August 29, 2010

Mada se nebi reklo...

...ali isprobavam jedan svoj patent sa modifikacijom vrha flomastera.

Wednesday, August 25, 2010

Saturday, August 7, 2010

Wednesday, August 4, 2010