Sunday, May 30, 2010

Wednesday, May 26, 2010

Saturday, May 15, 2010

Friday, May 7, 2010

Valjda, Psylocke...


O boze, zastranio sam kad crtam superheroine!

Saturday, May 1, 2010

Trojica koji su propustili...

...rostiljanje za praznik.